OM PROJEKTET

 

Tällbergs Sjögårdar är ett unikt bostadsområde som vi för närvarande utvecklar på Siljans strand. Området ligger i Tällberg, en pittoresk by i Dalarna med rik kultur och historia. Det finns ett fullt utbud av service och nöjen i närheten och kommunikationerna med bil och tåg är goda.

Tällbergs Sjögårdar har formats som en naturlig fortsättning av byn Tällberg. Inspirerat av dess lantliga karaktär, med varierade tomter i små grupper vilka är förbundna med kurviga vägar och stigar.

Den arkitektoniska utformningen kommer att förstärka konceptet ytterligare, då hela området täcks av byggregler som söker bevara den traditionella byggnadsstilen i Tällberg.

OM PROJEKTET

Tällbergs Sjögårdar är ett unikt bostadsområde som vi för närvarande utvecklar på Siljans strand. Området ligger i Tällberg, en pittoresk by i Dalarna med rik kultur och historia. Det finns ett fullt utbud av service och nöjen i närheten och kommunikationerna med bil och tåg är goda.

Tällbergs Sjögårdar har formats som en naturlig fortsättning av byn Tällberg. Inspirerat av dess lantliga karaktär, med varierade tomter i små grupper vilka är förbundna med kurviga vägar och stigar.

Den arkitektoniska utformningen kommer att förstärka konceptet ytterligare, då hela området täcks av byggregler som söker bevara den traditionella byggnadsstilen i Tällberg..

OM PROJEKTET

Tällbergs Sjögårdar är ett unikt bostadsområde som vi för närvarande utvecklar på Siljans strand. Området ligger i Tällberg, en pittoresk by i Dalarna med rik kultur och historia. Det finns ett fullt utbud av service och nöjen i närheten och kommunikationerna med bil och tåg är goda.

Tällbergs Sjögårdar har formats som en naturlig fortsättning av byn Tällberg. Inspirerat av dess lantliga karaktär, med varierade tomter i små grupper vilka är förbundna med kurviga vägar och stigar.

Den arkitektoniska utformningen kommer att förstärka konceptet ytterligare, då hela området täcks av byggregler som söker bevara den traditionella byggnadsstilen i Tällberg.

HUR DU KANN BYGGA

 

Grunderna för husens utformning finns beskrivna i områdets detaljplan. Utöver detta har vi gjort en beskrivning i gestaltningsplanen som skall ge inspiration och vägledning till vilken typ av hus som passar in i konceptet.

Vi beskriver material, färger och byggstilar som harmonierar med den arkitektur som finns i Tällberg.

Riktlinjerna har baserats på tre olika kategorier. Tomterna är indelade i dessa kategorier enligt färgerna i illustrationen. Den fullständiga beskrivningen finns i gestaltningsplanen (ladda ner dokumentet under ”Nedladdningsbara dokument”).

HUR DU KANN BYGGA

Grunderna för husens utformning finns beskrivna i områdets detaljplan. Utöver detta har vi gjort en beskrivning i gestaltningsplanen som skall ge inspiration och vägledning till vilken typ av hus som passar in i konceptet.

Vi beskriver material, färger och byggstilar som harmonierar med den arkitektur som finns i Tällberg.

Riktlinjerna har baserats på tre olika kategorier. Tomterna är indelade i dessa kategorier enligt färgerna i illustrationen. Den fullständiga beskrivningen finns i gestaltningsplanen (ladda ner dokumentet under ”Nedladdningsbara dokument”).

HUR DU KANN BYGGA

Grunderna för husens utformning finns beskrivna i områdets detaljplan. Utöver detta har vi gjort en beskrivning i gestaltningsplanen som skall ge inspiration och vägledning till vilken typ av hus som passar in i konceptet.

Vi beskriver material, färger och byggstilar som harmonierar med den arkitektur som finns i Tällberg.

Riktlinjerna har baserats på tre olika kategorier. Tomterna är indelade i dessa kategorier enligt färgerna i illustrationen. Den fullständiga beskrivningen finns i gestaltningsplanen (ladda ner dokumentet under ”Nedladdningsbara dokument”).

Och vi? Vi är Skapa

Tällbergs Sjögårdar ägs och har utvecklats av Skapa Sverige AB. Vi är en professionell grupp under ledning av en erfaren entreprenör och investerare, som arbetar med fastighetsutvecklingsprojekt i Dalarna och Jämtland.

Vårt arbete börjar med att upptäcka rätt läge. Där den storslagna utsikten, det fantastiska ljuset och den naturnära skönheten möts. Och som dessutom präglas av god infrastruktur, kulturhistoria och goda möjligheter till fritid och friluftsliv.

Sedan köper vi upp marken och utvecklar den, antingen själva eller med samarbetspartners, till nya bostadsområden för permanent- eller fritidsboende. Därefter ser vi till att bygga den infrastruktur som behövs, exempelvis vägar, dräneringssystem, vatten- och avloppsanläggningar och elnät.

Under slutfasen introducerar vi våra projekt på marknaden och säljer de byggklara tomterna.

Vi förblir helt oberoende under hela processen. Detta innebär att vi kan ta fram det bästa på varje plats utan att behöva marknadsföra några egna hus eller arkitektoniska lösningar. Vi har självklart ett ordentligt nätverk av resurser, exempelvis husleverantörer, byggfirmor och liknande, som kan hjälpa till vid behov.

Och eftersom vårt bolag är finansierat med privata medel behöver vi inte heller ha bråttom. Vi kan ta den tid som krävs, utveckla projekten steg för steg och fatta beslut som rör annat än marknader och budgetar. Vi kan fokusera på attraktiva, varaktiga resultat istället snabba försäljningar.

Låter det intressant? Tveka inte att höra av dig till oss på 0247 10044 eller via e-post till hej@skapasverige.se.

Tällbergs Sjögårdar is a unique lakeside residential area that we are currently developing on the shores of Lake Siljan, and where exclusive building lots and turn-key single-family houses are available.

Located in Tällberg, a picturesque Dalecarlian village rich in history and culture, it is close to all necessary amenities and easily accessible by road and train.

Tällbergs Sjögårdar

TÄLLBERGS SJÖGÅRDAR  |  SJÖGÅRDARNA 1-28  |  793 70 TÄLLBERG |  HEJ@SJOGARDAR.SE

 

Tällbergs Sjögårdar is a unique lakeside residential area that we are currently developing on the shores of Lake Siljan, and where exclusive building lots and turn-key single-family houses are available.

Located in Tällberg, a picturesque Dalecarlian village rich in history and culture, it is close to all necessary amenities and easily accessible by road and train.

 

Tällbergs Sjögårdar

 

 

 

TÄLLBERGS SJÖGÅRDAR | SJÖGÅRDARNA 1-28 | 793 70 TÄLLBERG | HEJ@SJOGARDAR.SE