Tomter för permanent- eller fritidsboende

Tällbergs Sjögårdar ligger vid Siljans strand i den västra delen av det ett nyplanerat område. Arbetet med att utveckla tomterna kommer att börja i den norra delen. Här finns två områden med vackra tomter, båda med sin egen unika karaktär och känsla: Sjögården Norra och Sjögården Södra.

Alla tomter ligger i attraktivt sydvästläge med strålande utsikt över Siljan. De ligger på mellan 2 100 m2 och 4 000 m2, vilket ger tillräckligt stora ytor för att du skall kunna förverkliga ditt drömboende.

Sjögårdar södra

Tomt S1: 2 300 m2, 800 000 kr
Tomt S2: 3 300 m2, såld
Tomt S3: 2 400 m2, såld
Tomt S4: 2 600 m2, såld
Tomt S5: 4 200 m2, såld
Tomt S6: 3 000 m2, såld
Tomt S7: 2 800m2, såld
Tomt S8: 2 400m2, såld
Tomt S9: 2 400m2, såld
Tomt S10: 2 200m2, såld
Tomt S11: 2 300m2, såld
Tomt S12: 2 100m2, såld

Alla vägar, dränering och kommunalt vatten/avlopp har färdigställts i hela området, så att det finns en anslutningspunkt vid varje tomt. Anslutningsavgiften för VA är inkluderad i priset. El och fibernät finns också tillgängligt; anslutningsavgiften för dessa ingår ej i priset.

Vänligen observera: alla tomtstorlekar är ungefärliga. Illustrationerna över området är enbart exempel.

Sjögårdar södra

Tomt S1: 2 300 m2, 800 000 kr
Tomt S2: 3 300 m2, såld
Tomt S3: 2 400 m2, såld
Tomt S4: 2 600 m2, såld
Tomt S5: 4 200 m2, såld
Tomt S6: 3 000 m2, såld
Tomt S7: 2 800m2, såld
Tomt S8: 2 400m2, såld
Tomt S9: 2 400m2, såld
Tomt S10: 2 200m2, såld
Tomt S11: 2 300m2, såld
Tomt S12: 2 100m2, såld

Alla vägar, dränering och kommunalt vatten/avlopp har färdigställts i hela området, så att det finns en anslutningspunkt vid varje tomt. Anslutningsavgiften för VA är inkluderad i priset. El och fibernät finns också tillgängligt; anslutningsavgiften för dessa ingår ej i priset.

Vänligen observera: alla tomtstorlekar är ungefärliga. Illustrationerna över området är enbart exempel.

Du får fantastisk utsikt. Och den är garanterad för framtiden. Som ägare till en tomt vid Tällbergs Sjögårdar kommer du genom en samfällighet att samäga naturen runt din tomt.

Ett exempel: det strandområde som markerats i orange samägs av alla tomtägare i Sjögårdar Norra.

Du bestämmer tillsammans med de övriga ägarna om alla relevanta frågor i ditt område. Du får inga överraskningar. Detta är mer än en lyxig känsla – det är också en garanti för din investering.

Sjögårdar norra

Tomt N1: 2 900 m2, såld
Tomt N2: 3 700 m2, såld
Tomt N3: 3 300 m2, såld
Tomt N4: 2 700 m2, såld
Tomt N5: 2 300 m2, såld
Tomt N6: 2 300 m2, såld
Tomt N7: 2 600m2, såld
Tomt N8: 3 500m2, såld
Tomt N9: 2 600m2, såld

Alla vägar, dränering och kommunalt vatten/avlopp har färdigställts i hela området, så att det finns en anslutningspunkt vid varje tomt. Anslutningsavgiften för VA är inkluderad i priset. El och fibernät finns också tillgängligt; anslutningsavgiften för dessa ingår ej i priset.

Vänligen observera: alla tomtstorlekar är ungefärliga. Illustrationerna över området är enbart exempel.

Sjögårdar norra

Tomt N1: 2 900 m2, såld
Tomt N2: 3 700 m2, såld
Tomt N3: 3 300 m2, såld
Tomt N4: 2 700 m2, såld
Tomt N5: 2 300 m2, såld
Tomt N6: 2 300 m2, såld
Tomt N7: 2 600m2, såld
Tomt N8: 3 500m2, såld
Tomt N9: 2 600m2, såld

Alla vägar, dränering och kommunalt vatten/avlopp har färdigställts i hela området, så att det finns en anslutningspunkt vid varje tomt. Anslutningsavgiften för VA är inkluderad i priset. El och fibernät finns också tillgängligt; anslutningsavgiften för dessa ingår ej i priset.

Vänligen observera: alla tomtstorlekar är ungefärliga. Illustrationerna över området är enbart exempel.

HUR VI BYGGER

 

Tällbergs Sjögårdar har formats som en naturlig fortsättning av byn Tällberg. Inspirerat av dess lantliga karaktär, med varierade tomter i små grupper vilka är förbundna med kurviga vägar och stigar.

Lika höga krav och samma stora omsorg har vi lagt på husens arkitektur. Grunderna för utformningen av husen finns beskrivna i områdets detaljplan. Utöver detta har vi gjort en beskrivning i gestaltningsplanen som ska ge inspiration till och vägledning över vilken typ av hus som passar i konceptet.

Ytterligare information om byggnadsföreskrifterna hittar du i ”Om projektet”.

Tällbergs Sjögårdar is a unique lakeside residential area that we are currently developing on the shores of Lake Siljan, and where exclusive building lots and turn-key single-family houses are available.

Located in Tällberg, a picturesque Dalecarlian village rich in history and culture, it is close to all necessary amenities and easily accessible by road and train.

Tällbergs Sjögårdar

TÄLLBERGS SJÖGÅRDAR  |  SJÖGÅRDARNA 1-28  |  793 70 TÄLLBERG |  HEJ@SJOGARDAR.SE

 

Tällbergs Sjögårdar is a unique lakeside residential area that we are currently developing on the shores of Lake Siljan, and where exclusive building lots and turn-key single-family houses are available.

Located in Tällberg, a picturesque Dalecarlian village rich in history and culture, it is close to all necessary amenities and easily accessible by road and train.

 

Tällbergs Sjögårdar

 

 

 

TÄLLBERGS SJÖGÅRDAR | SJÖGÅRDARNA 1-28 | 793 70 TÄLLBERG | HEJ@SJOGARDAR.SE